Onze boerderij

Bedrijfsvoering

Zoals u onder het tabblad geschiedenis kunt lezen, is ons bedrijf al meer dan 100 jaar in de familie. Vele jaren werd er graan verbouwd en vee gehouden van allerlei rassen. Toen het bedrijf werd overgedragen aan Joop en zijn vader is er gekozen om over te stappen naar één ras. Het Ras Limousin. Het is een Frans ras, afkomstig uit de streek Limoges. Het ras staat bekend om zijn soberheid, hoge vleeskwaliteit en afkalfgemak. Om deze laatste raseigenschap is er gekozen voor dit ras. Dit kwam hoofdzakelijk omdat Joop en zijn familie in het dorp woonden, 5 kilomter verwijdert van de boerderij. Om er zeker van te zijn dat de kalverij zo goed mogelijk zou verlopen is er gekozen voor de Limousin.

33 jaar later houden we nog steeds Limousin runderen en is zoon Jeroen ook in het bedrijf gekomen. De koeien worden gehouden op 18 hectare grasland. Ook verbouwen we 1,5 hectare mais voor de verkoop. We hebben altijd mais gevoerd maar zijn hier dit jaar mee gestopt. Dit omdat we de koeien zo natuurlijk mogelijk willen houden en voeren, en daar hoort in onze ogen geen meer mais bij. We verbouwen het nu met name om onze vaste mest kwijt te kunnen.
De dieren proberen we zoveel mogelijk te weiden. Omdat de grond hier vrij laag gelegen is, is dit niet altijd mogelijk. Wanneer het te nat wordt gaan de dieren op stal. De pinken van 1 jaar oud gaan enkele maanden aan de ketting op de grupstal. Dit om de dieren makker en handzamer te maken.
De pinken van 2 jaar worden deels gemest en verkocht in vleespakketten. De rest van de pinken wordt gebruikt ter vervanging. De stiertjes worden gehouden totdat ze 300/350 kilo wegen en gaan dan naar een afmester in de regio.
De dragende dieren hebben we sinds 3 jaar verdeeld in 2 groepen. De eerste groep bestaat alleen uit pinken en die laten we in november apart afkalven van de oudere moederdieren. Dit omdat we zo de pinken beter in de gaten kunnen houden rondom het afkalven. In de periode van half februari tot eind april kalven de rest van de koeien af. Deze 2 groepen worden allebei gehuisvest in onze potstal, zodat ze altijd in een dikke schone laag stro kunnen liggen. Dit bevordert zowel het dierwelzijn als de omstandigheden rondom het afkalven.

Op dit moment hebben we 26 drachtige moederdieren en bijbehorend jongvee, al met al zo’n 70 dieren. Onze dieren proberen we zoveel mogelijk allen droge voordroogkuil te voeren. aangevuld met brok en mineralen. Het gras wordt geperst in balen met folie zodat het gras perfect geconserveerd blijft. Op deze manier wordt het gras zo efficient mogelijk gebruikt en blijft de smakelijk altijd gewaarborgd. Het antibiotica gebruik op ons bedrijf proberen we zoveel mogelijk te beperken. Alleen als het dier er echt bij gebaat is wordt het toegediend.

Bekijk onze webshop

Bent u nu benieuwd geworden naar de smaak van ons Limousinvlees? Neem dan gauw eens een kijkje in onze webshop of kom eens langs bij onze boerderijwinkel!

Website mogelijk gemaakt door Emiel Dubbink & Jasper Lanting. Ook een website nodig? Bel of app naar 06 - 29 97 57 80